Pijnacker

Bedrijven seo

Pijnacker

Bedrijven in Pijnacker In 2009 waren er in de gemeente Pijnacker in totaal 708 bedrijven geregistreerd. Dit is goed voor een totaal van 1416 banen. Daarnaast waren er in totaal 514 administratieve instellingen en secundaire markten, goed voor in totaal 2225 banen.

Pijnacker staat ook bekend als een agrarische gemeente. In de gemeente Pijnacker zijn in totaal 56 agrarische bedrijven geregistreerd, goed voor in totaal 982 arbeidsplaatsen.

De belangrijkste sector in Pijnacker is: Vervaardiging van Metaalproducten en Machines (45%). Maar ook: Mijnbouw en Steengroeven (18%), Vervoer en Opslag (7%) en Handel(12%)

Het totale inkomen in Pijnacker was in 2009 € 561,3 miljoen, gemiddeld € 21,5 duizend per werkzame persoon. De totale omzet is € 688 miljoen, een gemiddelde omzet per bedrijf van € 1,2 miljard...

Bedrijven in de gemeente Pijnacker maar buiten het centrum:

Geluk: Vervaardiging van metalen producten en machines, Transport en opslag, Bouwnijverheid.

Bouw, bouwrijp maken van terreinen en aanverwante diensten aan de handel in Pijnacker zelf

Weg- en waterbouw aannemers in Pijnacker niet gerelateerd aan gebouwen of bouwterreinen

Agrarische productie in Pijnacker niet gerelateerd aan teelt van gewassen, planten en vee

Veehandelaren in Pijnacker

Detailhandel in vlees, vis en gevogelte (niet groothandel) in Pijnacker zelf

Vishandel in Pijnacker (groothandel)

Bedrijfsmatige verhuizingsdiensten in Pijnacker zelf

Bedrijven in Pijnacker

Pijnacker-seo